Przejdź do treści

O nas

Jesteśmy przychodnią z wieloletnią tradycją, w której otaczamy opieką całe rodziny.

Pracujemy na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, dlatego wszystkim osobom ubezpieczonym udzielamy pomocy w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej bezpłatnie. Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi informacjami dostępnymi na naszej stronie oraz w razie potrzeby do kontaktu z nami telefonicznie lub mailowo

Świadczenia lekarza POZ 

 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej- porady lekarskie, wizyty domowe, diagnostyka laboratoryjna i obrazowa, badania EKG
 • Opieka nad matką i dzieckiem- opieka nad ciężarną, porady patronażowe, badania bilansowe i przesiewowe, szczepienia ochronne
 • Oświata i promocja zdrowia- świadczenia w ramach profilaktyki chorób układu krążenia i POChP 

Świadczenia położnej POZ

 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej- porady położnej, wizyty domowe, pozostała opieka ambulatoryjna- wykonywanie zleceń lekarskich
 • Opieka nad matką i dzieckiem- opieka nad ciężarną, opieka nad kobietą w połogu, wizyty patronażowe
 • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
 • Oświata i promocja zdrowia- porady profilaktyczne dla kobiet

Świadczenia pielęgniarki POZ

 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej- porady pielęgniarskie, wizyty domowe, pozostała opieka ambulatoryjna- wykonywanie zleceń lekarskich, usługi pielęgnacyjne
 • Opieka nad matką i dzieckiem- porady patronażowe, badania bilansowe i przesiewowe, szczepienia ochronne
 • Oświata i promocja zdrowia- świadczenia w ramach profilaktyki gruźlicy oraz profilaktyka zgodna z aktualnymi wytycznymi PSSE

Świadczenia pielęgniarki szkolnej

 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej-sprawowanie opieki nad uczniami,
 • Wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych,
 • Poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi,
 • Udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć, fluoryzacja zębów w klasach I-VI
 • Oświata i promocja zdrowia- edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej,
 • Udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej