Przejdź do treści

Komunikat – Powiadomienie o naruszeniu ochrony danych osobowych

  Pra Medica Praczukowscy
  ul. Białostocka 23, Dobrzyniewo Duże

  Powiadomienie o naruszeniu ochrony danych osobowych

  Szanowni Państwo, otrzymaliśmy informację o nieuprawnionym dostępie osób trzecich do wysyłanych do Państwa w dniach 9-17 lutego 2023 r. smsów. Oznacza to, że nieuprawniona osoba uzyskała dostęp do Państwa numeru telefonu, kodu recepty lub kodu skierowania. Przypominamy, że w przesyłanych do Państwa smsach nie ma żadnych danych osobowych typu imię, nazwisko, adres, czy numer pesel.

  Dostawca usługi firma PromoSMS sp. z o.o. potwierdził, że podatność wykorzystana podczas bezprawnego dostępu do systemu teleinformatycznego, została zidentyfikowana i trwale usunięta, a stosowne służby zostały powiadomione.

  Możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych mogą polegać na przykład na próbie skontaktowania się z Panią/Panem w celu uzyskania pożyczki, np. metodą „na wnuczka”, „na policjanta”, na przekazaniu Pani/Panu niezamówionej informacji handlowej lub próby wyłudzenia środków np. poprzez poinformowanie o konieczności dopłaty za jakieś usługi, czy produkty.
  W celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków naruszenia zalecamy, aby Pan/Pani:

  1. ignorował/a wszelkie próby kontaktu podejmowane przez nieznane Pani/Panu osoby,
  2. zwracał/a szczególną uwagę na jakiekolwiek próby uzyskania bezprawnie od Pana/i czegokolwiek (pieniędzy, innych rzeczy),
  3. nie podawał/a nieznanej osobie swoich danych osobowych.
   Jeżeli dowie się Pan/Pani o wykorzystaniu Pana/i danych osobowych przez nieuprawnioną osobę, prosimy o jak najszybsze przekazanie nam tej informacji.

  Więcej informacji uzyska Pani/ Pan pod numerem telefonu 575 435 897 lub adresem e-mail: iodo@gryfon.com.pl

  ……………………………………….
  (Data, podpis administratora
  lub Inspektora Ochrony Danych)