Przejdź do treści

Bieg po zdrowie

  „Bieg po zdrowie” 

  program edukacji antynikotynowej.

  Opracowany został przez Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z psychologami z Uniwersytetu Warszawskiego – dr hab. Kamillą Bargiel-Matusiewicz oraz mgr Rafałem Dziurlą. Program kierowany jest do uczniów IV klasy podstawowej, czyli dzieci w wieku 9-10 lat. Jest to wiek, w którym dzieci zaczynają być narażone na kontakt z tytoniem.

  Pilotażowa edycja programu została bardzo pozytywnie oceniona przez uczestników oraz rodziców. 
  I edycja programu została zrealizowana w roku szkolnym 2016/2017 i objęła ok. 20% szkół podstawowych w Polsce.

  Główne cele programu:

  • zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów w kontekście szkodliwości palenia,
  • opóźnienie lub zapobieganie sięganiu po papierosy przez dzieci i młodzież,
  • pokazanie atrakcyjności życia w środowisku pozbawionym dymu tytoniowego,
  • nauka asertywności, odmawiania w przypadku otrzymania od rówieśników propozycji zapalenia papierosa.

  Program realizowany jest w sposób aktywizujący odbiorców i dostosowany do ich wieku.

  Stosowane metody w realizacji programu to m.in.:

  • dyskusja,
  • wymiana doświadczeń, refleksji, spostrzeżeń i pomysłów,
  • przeprowadzanie wywiadów z osobami niepalącymi,
  • liczenie kosztów palenia,
  • praca w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów,
  • tworzenie komiksu z bohaterami programu.

  Do udziału w programie zapraszani są również rodzice i opiekunowie, gdyż zwiększa to skuteczność programów profilaktycznych.

  Materiały edukacyjne przeznaczone do realizacji programu:

  • podręcznik dla nauczyciela,
  • zeszyt ćwiczeń dla ucznia,
  • plakaty,
  • ulotka informacyjna dla rodziców,
  • filmy edukacyjne dla rodziców i nauczycieli.

  Przygotowany został szereg filmów edukacyjnych z udziałem ekspertów z dziedziny psychologii oraz autorów programu. Są one dostępne na kanale Youtube Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Zawierają one informacje umożliwiające szybkie i łatwe zapoznanie się z programem oraz wskazówki dotyczące kontaktu z dzieckiem i wychowania, radzenia sobie z uzależnieniami, rozwiązywania problemów.

  Partnerzy honorowi programu:

  • Rzecznik Praw Dziecka,
  • Ministerstwo Zdrowia,
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej.