Bieg po zdrowie

„Bieg po zdrowie” 

program edukacji antynikotynowej.

Opracowany został przez Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z psychologami z Uniwersytetu Warszawskiego – dr hab. Kamillą Bargiel-Matusiewicz oraz mgr Rafałem Dziurlą. Program kierowany jest do uczniów IV klasy podstawowej, czyli dzieci w wieku 9-10 lat. Jest to wiek, w którym dzieci zaczynają być narażone na kontakt z tytoniem.

Pilotażowa edycja programu została bardzo pozytywnie oceniona przez uczestników oraz rodziców. 
I edycja programu została zrealizowana w roku szkolnym 2016/2017 i objęła ok. 20% szkół podstawowych w Polsce.

Główne cele programu:

 • zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów w kontekście szkodliwości palenia,
 • opóźnienie lub zapobieganie sięganiu po papierosy przez dzieci i młodzież,
 • pokazanie atrakcyjności życia w środowisku pozbawionym dymu tytoniowego,
 • nauka asertywności, odmawiania w przypadku otrzymania od rówieśników propozycji zapalenia papierosa.

Program realizowany jest w sposób aktywizujący odbiorców i dostosowany do ich wieku.

Stosowane metody w realizacji programu to m.in.:

 • dyskusja,
 • wymiana doświadczeń, refleksji, spostrzeżeń i pomysłów,
 • przeprowadzanie wywiadów z osobami niepalącymi,
 • liczenie kosztów palenia,
 • praca w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów,
 • tworzenie komiksu z bohaterami programu.

Do udziału w programie zapraszani są również rodzice i opiekunowie, gdyż zwiększa to skuteczność programów profilaktycznych.

Materiały edukacyjne przeznaczone do realizacji programu:

 • podręcznik dla nauczyciela,
 • zeszyt ćwiczeń dla ucznia,
 • plakaty,
 • ulotka informacyjna dla rodziców,
 • filmy edukacyjne dla rodziców i nauczycieli.

Przygotowany został szereg filmów edukacyjnych z udziałem ekspertów z dziedziny psychologii oraz autorów programu. Są one dostępne na kanale Youtube Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Zawierają one informacje umożliwiające szybkie i łatwe zapoznanie się z programem oraz wskazówki dotyczące kontaktu z dzieckiem i wychowania, radzenia sobie z uzależnieniami, rozwiązywania problemów.

Partnerzy honorowi programu:

 • Rzecznik Praw Dziecka,
 • Ministerstwo Zdrowia,
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej.